DỰA HƠI QUYỀN LỰC

Ảnh: Sưu tầm


Khi anh ta có quyền có chức
Thì vợ và con cháu… dựa hơi
Thời buổi này tôn vinh quyền lực
Nên họ luôn vênh mặt với đời

Quyền càng lớn, vợ càng kiêu hãnh
Sống thượng lưu kẻ đón người đưa
Tự xa rời người thân hèn mọn
Kết giao cùng đồng bọn sớm trưa

Lũ con cháu tự cao tự đại
Học thì lười mà giỏi ăn chơi
Chúng lập bè bày trò quậy phá
Thầy cô thời chèo chống hết hơi

Thói dựa hơi hiện nay phổ biến
Gây khó khăn, sai trái hằng ngày
Họ kiếm chác, sang giàu, phú quý
Cũng nhờ vào quyền lực trong tay

Thời phong kiến gọi là thối nát
Lên làm quan cả họ được nhờ
Ở thời nay mà như từa tựa
Chiếm số nhiều…sao cứ làm ngơ?
2/7/2018
Tú Sụn