TÀI SẢN BẤT MINH CỦA QUAN CHỨC*

Ảnh: Sưu tầm


Quan chức ta lắm của nhiều tiền
Đảng răn đe họ vẫn bình yên
Việc kê khai chỉ là thủ tục
Trăm mưu ngàn kế dấu khỏi phiền

Dân xầm xì Đảng vẫn không nghe
Cũng có khi cùng lũ cùng phe
Biệt thự siêu xe sờ sờ đó
Giàu sang nhờ có nhóm có bè

Ngày nào Đảng không lắng nghe dân
Thì quan tham vẫn sống yên thân
Chúng sẵn tiền mua quan lên chức
Vẫn mang danh công bộc công thần

Làm sao biết tài sản bất minh
Có ai truy xét biết sự tình
Kê khai đút tủ là xong chuyện
Cho dù tham nhũng vẫn cứ vinh
7/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo www.qdnd.vn: Tài sản bất minh và những “ngọn đèn pha soi sáng”