MÃI VẬT VỜ

Ảnh: Sưu tầm


MÃI VẬT VỜ
Người đã đi rồi gió phất phơ
Để cho dáng liễu rõ bơ phờ
Cuộc đời được mất tuỳ may rủi
Sự việc xảy ra đến bất ngờ
Sương phủ đồi hoang/chiều quạnh quẽ
Mai hiu hắt/nắng trải đồng tơ
“Buồn trông cửa bể”* lòng đau thắt
Thả bước lang thang mãi vật vờ
2/12/2022
Tú Sụn
* Trích trong Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du.