MIÊN MAN NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


Nhớ ánh thu ba*, nhớ tiếng cười
Nhớ hoài nét ngọc, nhớ vành môi
Vuông tròn ấm áp, yêu tha thiết
Hạnh phúc, thân thương, nhớ lắm thôi
Tuyệt diệu ân tình trong cuộc sống
Nên thơ viên mãn nhất trần đời
Chúng mình một cặp uyên ương đẹp
Lại nỡ chia lìa nợ lứa đôi
13/3/2020
Tú Sụn
* Thu ba: Sóng nước mùa thu; thường dùng để ví ánh mắt sáng lóng lánh của người phụ nữ đẹp