HỎI CUỘI

Ảnh: Sưu tầm


HỎI TRĂNG
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Một trái trăng thu chín mõm mòm,
Nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lom!
Giữa in chiếc bích khuôn còn méo,
Ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm.
Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,
Ngứa gan thằng Cuội đứng lom khom.
Hỡi người bẻ quế rằng ai đó,
Đó có Hằng Nga ghé mắt dòm.

(Cảm tác nhân đọc bài HỎI TRĂNG của Hồ Xuân Hương)
HỎI CUỘI
Nói cuội nên mang tiếng nỡm* nờm
Chắc rằng có cái lưỡi lờm** lơm
Thượng tuần nguyệt khuyết nhìn không rõ
Giữa tháng tròn trăng thấy chú lườm
Vừng quế kết hoa chưa thấy nở
Cây đa có củ chắc là tươm
Chị Hằng đi vắng nên buồn nhỉ
Xin hỏi bao giờ có bé ôm
11/7/2021
Tú Sụn
* Nỡm: trò khỉ, ** Lờm: thừa ra.