THU VỀ NHUNG NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


THU VỀ NHUNG NHỚ
Trở gió chuyển trời lác đác mưa
Miền thương nuối tiếc mấy cho vừa
Thu về nhung nhớ người yêu quý
Sương xuống mơ màng bóng dáng xưa
Ly biệt ngóng trông từ dạo ấy
Vấn vương chờ đợi đến bây giờ
Cô phòng hiu hắt buồn man mác
Đâu nữa một người để đón đưa
7/9/2023
Tú Sụn