THỰC THI PHÁP LUẬT CHƯA NGHIÊM

Ảnh Sưu tầm


Rừng phòng hộ Sóc Sơn Hà Nội
Cây lụi tàn, biệt phủ mọc lên
Luật đã có thì rừng tiêu tán
Thế lực nào cơ sự đã nên

Chính quyền biết mà sao bất lực
Lãnh đạo hay cứ mãi làm ngơ
Hàng chục năm trơ gan thách thức
Quyền thế nào pháp luật phải lơ

Vì tham ô hay vì khiếp sợ
Vì nể nang hay tại thấp hèn
Mà lãnh đạo Hà Nội lúng túng
Như dân thường sợ xã hội đen

Đảng và dân giao cho quyền lực
Nhưng thực thi pháp luật chưa nghiêm
Là lãnh đạo trì trệ yếu kém
Thì làm sao dân mến dân tin

Thật đáng trách chính quyền Hà nội
Vụ Sóc Sơn trầy trật chưa yên
Lôi cán bộ mình ra xử lý
Mà công trình thì vẫn còn nguyên
1/12/2018
Tú Sụn