BỔ NHIỆM QUÁ SAI

Ảnh: Sưu tầm


Bổ nhiệm Tất Thành Cang
Làm trưởng ban hoà giải
Khiến dân tình hoang mang
Cử nhằm quân vô lại

Vụ bán đất Phước Kiểng
Xác định vượt thẩm quyền
Đã vi phạm nghiêm trọng
Chắc chắn sẽ không yên

Đã vi phạm kỷ luật
Cộng đồng mạng rùm beng
Mà vẫn được bổ nhiệm
Vẫn đổi trắng thay đen

Đã có lò Bác Trọng
Đang chờ sẵn đó rồi
Dù củi tươi cũng cháy
Chưa đến lượt đấy thôi
8/11/2018
Tú Sụn