GỞI CHỊ QUỲNH VÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Thời anh Thưởng làm Bí thư
Chị còn lính lác không như bây giờ
Vận may chị được thời cơ
Đàng hoàng lên phó bí thơ tỉnh nhà
Vốn mang thân phận đàn bà
Đào tơ liễu yếu vậy mà thành danh
Thế là bằng chị bằng anh
Nhập vai lãnh đạo công danh sáng ngời
Vậy nhưng xin góp mấy lời
Mong chị thông cảm đồng thời thứ cho
Hồi anh Chữ còn chức to
Chỉ đạo sai trái, hét hò nhiêu khê
Cớ sao thiêm thiếp không hề
Ngăn chặn, chỉ trích, góp, phê thẳng thừng
Dưới cờ Đảng chị đã từng
Lời thề cách mạng không ngừng đấu tranh
Quanh chị một đám lưu manh
Gây bao oan khuất dân lành điêu linh
Chị cam tâm mãi làm thinh
Đảng viên không được vị tình nể nang
Đã là chấp nhận làm quan
Khí tiết phải có, hiên ngang phải thường
Dấn thân vô chốn quan trường
Phép nước phải giữ, cương thường phải noi
Tấm gương của Bác phải soi
Chắc chị lơ đễnh hẹp hòi hay chăng
Vừa rồi, anh Chữ, anh Căng
Đều bị kỷ luật, chị bằng lòng chưa
Cùng tỉnh uỷ với sớm trưa
Gian lao cực khổ nắng mưa phải cùng
Giúp đỡ nhau, trách nhiệm chung
Giữ lấy trong sạch, hào hùng vì dân
Giờ đây còn lại một thân
Thì hãy nhớ lấy việc cần làm ngay
Tất cả quan chức dưới tay
Chị nên loại bỏ cướp ngày, trộm đêm
Tham lam, dốt nát, nhược mềm
Nếu chị sử dụng sẽ thêm nỗi phiền
Bộ máy tật, dân không yên
Tỉnh nhà phải gánh triền miên đói nghèo
Mấy lời mong chị nghe theo
Thần dân của chị hò reo tôn thờ
2/8/2020
Tú Sụn
* Đương kiêm phó Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.