VỊNH CÂY KEM


Vừa tròn vừa cứng lúc khui tem
Lộ gió rưng rưng nhựa ướt mem
Gái thích nâng niu thè lưỡi liếm
Trai ưng khoái chí gượng chờ xem
Sinh ra của quý bao người ước
Kiếm được đồ hay lắm kẻ thèm
Nóng nực đưa nhau cùng tận hưởng
Tuyệt vời khoái khẩu đó là kem
15/3/2021
Tú Sụn