MIỆNG CỦA NHÀ QUAN**

Ảnh: Sưu tầm


Đúng là miệng của nhà quan
Nói dọc cũng phải nói ngang cũng vừa
Ăn thì chỗ bẩn không chừa
Tiền trẻ khuyết tật cũng lừa nuốt luôn
Thế mà ông nói như cuồng
Không được truy tố! Ôi buồn lắm thay
Vì “đại cục” ông ra tay
Xử người tố cáo? Ô hay lạ lùng
Ông Giám đốc này bị khùng
Khinh thường pháp luật! Anh hùng Hà Giang
Bảo vệ nhau nên làm càn
Trót gian lận nên vội vàng lu loa
Chuyện này không được bỏ qua
Trăm tám mươi triệu nôn ra mà đền
Tội tham ô cũng không quên
Nhất quyết khởi tố những tên gian này
Ông Lý Quang Thái bầy nhầy
Tham mà cao giọng! Tra tay vào còng
3/4/2019
Tú Sụn
** Ông Giám đốc đề nghị không khởi tố vụ ăn chặn hơn 180 triệu đồng hỗ trợ trẻ tàn tật vì lo ngại cá nhân tổ chức biết chuyện sẽ không ủng hộ nữa, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Giang đồng thời cho biết sẽ xử lý người tố cáo tiêu cực.