KẾT TỘI ĐỂ CHỜ

Ảnh: Sưu tầm


Phát hiện nhiều sai phạm
Đích danh Trần Bắc Hà
Lãnh đạo ngân hàng lớn
Giờ tìm hắn không ra

Là một tay uy lực
Đã nhiều năm động trời
Ai ai cũng đều biết
Mà hắn vẫn thảnh thơi

Bao tội chìm, tội nổi
Cả vụ Phạm Công Danh
Bốn ngàn bảy trăm tỷ
Mà hắn vẫn an lành

Phải nhìn hắn đúng nghĩa
Một mối nguy Quốc gia
Tên lưu manh tài phiệt
Tiêu ngân khố nước nhà

Hắn ra oai hách dịch
Chỉ biết sợ thần linh
Đứng sau anh Ba X
Còn tất cả hắn khinh

Tài sản hắn như núi
Quyền lực tựa như sông
Hắn làm nhiều điều ác
Hắn ưa trò chơi ngông

Đến khi hắn hạ cánh
Ngầm hiểu không an toàn
Dùng thượng sách mua chuộc
Rồi trú nhờ ngoại bang

Hắn giả vờ cáo ốm
Vì khiếp sợ hầu toà
Làm giấy ung thư giả
Để cao chạy bay xa

Giờ mới có kết luận
Của ủy ban kiểm tra
Thì hắn trốn đâu mất
Đố mà ai tìm ra

Nghĩ sự đời mà cú
Hắn sai phạm sờ sờ
Bao nhiêu năm im lặng
Giờ kết tội để chờ
3/6/2018
Tú Sụn