THU MONG

Ảnh: Sưu tầm


Một nửa vòm trời rớt xuống ao
Sương giăng kín lối, khuất tầm cao
Lòng mong bóng cũ hồn mơ mộng
Trí tủi tình xưa lệ nghẹn ngào
Bảy lượt ra vào nhìn cuối ngỏ
Ba lần lên xuống chực xôn xao
Thu về man mác dâng niềm nhớ
Ước được ngày xưa đẹp biết bao
19/8/2020
Tú Sụn