ĐẢNG BỘ KHÔNG CÒN SỨC CHIẾN ĐẤU*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng bộ không còn sức chiến đấu
Đáng trách anh Phong và anh Nhân
Dấu tranh phê bình quá kém cỏi
Phớt lờ ý kiến của người dân

Tội Tất Thành Cang tội tày đình
Thế mà lãnh đạo cứ hữu khuynh
Trung ương đã xét và kỷ luật
Cớ sao Đảng bộ lại làm thinh

Tội Tất Thành Cang phải ngồi tù
Ngược lại anh Nhân giao chức mới**
Chả biết bao che hay là ngu
Hội đồng nhân dân vẫn làm tới

Đảng bộ thành phố quá tệ hại
Vì đã dung dưỡng Tất Thành Cang
Cả Ban thường vụ đều ba phải
Làm cho quần chúng sống bất an
14/10/2019
Tú Sụn
* Một người mất uy tín như vậy thì không thể để tồn tại trong bộ máy chính quyền ( HĐND), làm vậy mất uy tín với người dân”, cử tri bức xúc trước hình thức kỷ luật ông Tất Thành Cang.
** Ông Tất Thành Cang cho biết được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử TP HCM”.