QUỐC NẠN GIẢI TOẢ ĐỀN BÙ

Ảnh: Sưu tầm


Luật đất đai quan gian bóp méo
Tạo hành lang vơ vét làm giàu
Chính quyền toàn bộ mặt xôi thịt
Người dân đành gặm nhấm niềm đau

Quyền sở hữu đánh đồng nhập nhoạng
Khiến người dân thiệt hại xé lòng
Đất lâu đời riêng tư tạo lập
Cũng như là vô chủ, đất công

Doanh nghiệp toàn sân sau, thân hữu
Của quan tham nắm giữ chính quyền
Không o ép mới là chuyện lạ
Khiến dân nghèo khiếu nại triền miên

Chúng giải toả bồi thường bịp bợm
Giá đền bù tương xứng bó rau
Rồi phân lô bán ra tiền tỷ
Đạp đầu dân hoan hỉ chia nhau

Một thực tế lâu nay đã diễn
Rồi con giun xéo lắm cũng quằn
Khi niềm tin ngày càng cạn kiệt
Chế độ này tồn tại hay chăng ?

Hiện người dân vẫn còn tin Đảng
Nên dấn thân khiếu kiện kéo dài
Ngày nào đó thả tay bất lực
Thì đừng cho Đảng đúng dân sai

Mất niềm tin sẽ là quốc nạn
“Đẩy thuyền, lật thuyền cũng là dân”*
Cách mạng-sự nghiệp của quần chúng
Giữ niềm tin tiên quyết phải cần
21/1/2019
Tú Sụn
* Ý theo lời của Nguyễn Trãi