ĐAU BUỒN TỘT ĐỘ

Anh: Nhà


ĐAU BUỒN TỘT ĐỘ
Ngày này năm ấy vợ về trời
Ảo não trần gian đẫm lệ rơi
Dưới nắng mà sao càng giá buốt
Trong nhà nhưng lại mãi chơi vơi
Vuông tròn đâu nữa dù mơ mộng
Hạnh phúc còn chi đến rã rời
Số phận an bài không thể đổi
Đau buồn tột độ các con ơi!
16/5/2024 (9/4 ÂL- Giáp Thìn)
Tú Sụn