THẦY TU…HÚ

Ảnh: Sưu tầm


Thầy chùa ăn trộm chuông chùa*
Tu này tu hú nửa mùa đấy thôi
Ngày nay lắm chuyện lạ đời
Ăn chay niệm phật đồng thời xì ke
Thầy này hành đạo ai nghe
Có tu ba kiếp cũng về với ma
Mai đây thầy sẽ hầu toà
Một lúc hai tội thế là đi tong
Tú Sụn
* Chiếc chuông hơn 100 năm tuổi tại chùa Phúc Long Tự (thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương) bị mất. Thủ phạm không ai khác mà chính là sư trụ trì chùa.