QUÂN TA KIỂM TRA QUÂN MÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Một tiền lệ vô cùng xấu xí
Thằng tham nhũng cử làm trưởng ban
Chúa tham nhũng đi chống tham nhũng
Hỏi làm sao bắt được quan gian

Một tiền lệ vô cùng tệ hại
Những quan gian giữ chức thanh tra
Biến sai phạm trở thành trung thực
Đi thanh tra chủ yếu nhận quà

Và vừa rồi Tổng cục Đường bộ
Đi kiểm tra thu phí Dầu Giây
Thật nực cười vì quá lố bịch
Cùng họ chuột thì kiểm gì đây

Đã kiểm tra là hợp thức hoá
Công nhận rồi nên chẳng sợ chi
Cứ ung dung mà gian lận tiếp
Ông thanh tra bảo hộ lo gì

Xin đề nghị Thanh tra Nhà nước
Sớm thanh tra thu phí Dầu Giây
Thu ba triệu chỉ khai một triệu
Làm nghiêm túc sẽ lòi ra ngay
27/2/2019
Tú Sụn