TÌNH NHỠ…(hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


BẾN LỠ …
(Bài xướng)
Vỡ vụn hoàng hôn cảnh xế tà
Nghe hồn chết lặng chỉ mình ta
Thuyền nay rẽ sóng về phương lạ
Ngõ mộng sầu tâm đổ chén ngà
Hẹn bữa chiều thu người hỏi cưới
Sang mùa tiết hạ lễ mừng qua
Nào hay bến lỡ đò ai đậu
Hỡi kẻ hoài mơ đặng mái nhà
02.05.2022
Thơ: Giang Hoa
************
Hoạ bài BẾN LỠ… của Giang Hoa

TÌNH NHỠ…
Mây đen vần vũ sẫm chiều tà
Hấp hối hoàng hôn chỉ có ta
Rẽ sóng thuyền tìm say cạnh ngọc
Cắm sào bến đợi chán xa ngà
Còn đâu mơ ước tân hôn tới
Là hết mong chờ sính lễ qua
Tình nhỡ mất rồi đành tuyệt vọng
Dối gian thề hẹn sống chung nhà
2/5/2022
Tú Sụn