NHỚ THÊM CHÚT NỮA


Nhớ nhau đã nhớ nhiều rồi
Mây đen ngơ ngẩn cho trời buồn thêm
Nhớ nhau ngày bỗng hoá đêm
Đang mưa hoá nắng tìm em nơi nào
Đầu đông đỗ trận mưa rào
Đang xuân mà đã gió lào nóng ran
Cuối thu trời nắng chang chang
Giữa hạ giá rét gió than bên thềm
Mỗi ngày nỗi nhớ dày thêm
Mỗi đêm nỗi nhờ nhân lên vạn lần
Mong sao vũ trụ xoay vần
Nhớ thêm chút nữa cho gần em hơn
27/7/2017
Tú Sụn