HẬN THU

Ảnh: Sưu tầm


HẬN THU
Mùa chi mà phải hứng buồn đau
Rét buốt tâm can lá đổi màu
Cảnh vật tiêu sơ trơ dáng guộc
Lòng người u ám lộ tâm nhàu
Nhớ mong sao cứ tranh giành vậy
Yêu dấu làm chi oán trách nhau
Hận lắm thu vàng gây cách trở
Khó mà ước hẹn đến ngàn sau
24/2/2022
Tú Sụn