GỞI ANH BÍNH*

Ảnh: Sưu tầm


Anh làm phó cho anh Căng
Tôi rất hiểu những khó khăn anh từng
Biết nội bộ tương đối thuần
Nên anh an phận cầm chừng mà nương
Cho dù đã nát như tương
Cắn răng chấp nhận, thẳng đường mà đi
Giờ thế đấy, anh nghĩ gì
Có phần liên đới nhiệm kỳ vừa qua
Trước chước quỷ, trước mưu ma
Anh không tranh đấu tức là hữu khuynh
Biết anh vì nghĩa vì tình
Nhưng chất cộng sản trong mình đã phai
Vậy là vướng tội quá sai
Để cho tham nhũng kéo dài nhiều năm
Người người than oán, ghét căm
Rối ren xã hội, tối tăm, đói nghèo
Gương bác Hồ chẳng noi theo
Một đời khéo chống vụng chèo mà lên
Nhưng anh ơi! Thế không bền
Không ai nhu nhược làm nên oai hùng
Bây giờ vì sự nghiệp chung
Tạm thay chủ tịch hãy dùng quyền trao
Trong tay chức trọng quyền cao
Cần phải trảm hết thằng nào gian tham
Tay anh chưa phải nhúng chàm
Sợ chi dư luận, cần làm mạnh vô
Hãy xây lại một cơ đồ
Trong sạch bộ máy, Sở-Ngô kiện toàn
Mấy lời góp ý miên man
Mình dân Đức Phổ! Vững vàng nghe anh!
3/8/2020
Tú Sụn
* Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.