KÊ KHỐNG

Ảnh: Sưu tầm


Ai về Quảng Trị mà xem
Công an mà cũng lèm nhèm mới ghê
Sự đời sao quá ê chề
Tột cùng bỉ ổi, thảm thê vô cùng
Xe phế liệu bỏ không dùng
Kê khống vẫn chạy, ung dung rút tiền
Diễn ra thất thoát triền miên
Một đống sắt vụn khắp miền vi vu
Hồ sơ thanh toán tù mù
Mỗi năm tiền tỷ, bội thu dễ dàng
Công an mà cũng ăn gian

20/8/2018
Tú Sụn