THU MƠ


Giọt nắng thu vàng tận đáy ao
Trên cành giọt nhớ mãi xôn xao
Hình nay còn đọng trong làn nước
Bóng ấy còn đâu ở chốn nào
Đất rộng mênh mông không tỏ được
Trời cao thăm thẳm biết làm sao
Gió thu lành lạnh thêm hoang vắng
Lòng dạ thu mơ bỗng ước ao
27/7/2017
Tú Sụn