THU MƠ


Giọt nắng thu vàng rơi đáy ao
Trên cành giọt nhớ mãi xôn xao
Bóng xưa còn đọng trong làn nước
Hình nay biền biệt tận nơi nào
Trời cao trong vắt xanh thăm thẳm
Đất rộng mênh mông biết làm sao
Gió thu lành lạnh thêm hoang vắng
Thu mơ lòng dạ bỗng nao nao
27/7/2017
Tú Sụn