KHÔNG XỨNG LÀ LÃNH ĐẠO**

Ảnh: Sưu tầm


Giải “oan gia trái chủ”
Tại ngôi chùa Ba Vàng
Vẫn diễn ra hiên ngang
Mỗi năm thu trăm tỷ
Đúng là bọn ma quỷ
Bọn lừa đảo gian manh
Hù doạ người dân lành
Bằng dị đoan mê tín
Lãnh đạo vẫn câm nín
Dù diễn ra nhiều năm
Gây biết bao tiếng tăm
Hoang mang trong quần chúng
Ngang tầm với tham nhũng
Độc ác như Hitler
Giờ lãnh đạo bao che
Phán toàn lời dối trá
Đó là điều rất lạ
Có chia chác gì đây
Nên giả bộ thơ ngây
Không cho là lừa đảo
Rồi vội vàng chỉ đạo
Nộp phạt năm triệu đồng
Phạt thế coi như xong
Làm trò hề qua chuyện
Tất cả tại cái miệng
Nên há họng mắc quai
Đố dám kết tội ai
Dù cân đai đạo mạo
Không xứng là lãnh đạo
26/3/2019
Tú Sụn
** Lãnh đạo thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đã xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hoá tại chùa Ba Vàng.