HOANG TOÀNG

Ảnh Sưu tầm


Miền trung Hà Tĩnh xứ nghèo
Chơi sang như thế ai theo được trời
Một vùng đói rách bao đời
Nay nhờ đổi mới, gặp thời, cơm no
Lại xây trụ sở cho bò
Đem ba ba tỷ làm trò chơi ngông
Nhìn qua uất nghẹn, đắng lòng
Tám năm bỏ trống, mối xông, hoang tàn
Phận nghèo nên ước cao sang
Muốn cho bề thế khang trang với đời
Chính quyền các cấp đâu rồi
Kỳ Anh, Kỳ Lợi, cạn lời nghe đây!
Đảng lãnh đạo, chính quyền xây
Mà sao lãng phí, tháng ngày bỏ hoang
Nghèo mà bày đặt hoang toàng
Lãnh đạo kém cỏi, làm càn, khổ dân
Đầu tư xét thấy khi cần
Hay là xơ múi, lấy phần rồi lơ
Nghỉ đi, dân chúng được nhờ
Lãnh đạo đù đờ, ăn hại, mà chi…
6/6/2018
Tú Sụn