CẢNH THU

Ảnh: Sưu tầm


CẢNH THU
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,
Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

(Hoạ bài CẢNH THU của Hồ Xuân Hương)
CẢNH THU
U ám trời buồn lất phất mưa
Triền sông mái núi cảnh hoang sơ
Mơ màng liễu rũ cành xao động
Lặng lẽ ao chuôm nước phẳng tờ
Sương xám trời gieo mờ ánh mắt
Lá vàng thu nhộm bỏng vần thơ
Đượm buồn thi sĩ quên chiều xuống
Réo gọi hồn hoang vẫn cứ ngơ
12/7/2021
Tú Sụn