CHỈ LÀ PHẦN NỔI*

Đây chỉ là phần nổi
Còn một tảng băng chìm
Trung ương mới ngắt ngọn
Còn phần chìm để im

Thật là chưa triệt để
Chỉ khai trừ ông Hào
Một thành viên trong nhóm
Còn nhiều tên cấp cao

Mới xử về đoàn kết
Chưa xử tội ăn gian
Thất thoát hàng ngàn tỷ
Đã vào tay các quan

Bộ trưởng và thứ trưởng
Để ngoài cuộc thế ư?
Sổng mấy con chuột bự
Thế là không vô tư

Chống kiểu này chống mãi
Chuột to nó cười thầm
Vẫn còn có vùng cấm
Ở vùng tảng băng ngầm

Chơi theo kiểu thí tốt
Chắc chắn là an toàn
Tiếp tục việc đục khoét
Vơ vét nhiều cơ man

Trung ương nên sáng suốt
Phải bắt chuột đầu đàn
Không cho nó thí tốt
Thì hiệu quả vô vàn
23/8/2020
Tú Sụn
* Tại kỳ họp 46, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).