XÂY DỰNG VĂN HOÁ KHINH BỈ KẺ THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


Khỏi cần phải xây dựng
Dân tộc ta có rồi
Loại gian manh trộm cắp
Đã khinh bỉ bao đời

Bọn quan tham dày mặt
Nắm trong tay chức quyền
Cứ nhơn nhơn khoe mẽ
Vẫn trắng trợn sống yên

Xã hội ta trái khoáy
Tham nhũng sống sờ sờ
Báo chí bị bịt miệng
Chính quyền thì làm ngơ

Các trang mạng xã hội
Mãi luôn bị răn đe
Xấu mà sợ nói xấu
Nói cũng chẳng ai nghe

Dân làm đơn tố cáo
Thì đút tủ im re
Dân đấu tranh lẽ phải
Công an đè cổ ghè

Khinh bỉ kẻ tham nhũng
Dân đã có lâu rồi
Khinh lây luôn chế độ
Nguy cơ sắp đến nơi

Muốn phát huy văn hoá
Khinh bỉ kẻ gian tham
Chính phủ cần nghiêm túc
Ủng hộ việc dân làm

Là không bịt miệng báo
Để họ bêu quan tham
Khuyến khích mạng xã hội
Tự do nói và làm

Khỏi cần phải xây dựng
Vì đã có lâu rồi
Giờ chỉ cần ủng hộ
Là dân phát huy thôi
26/12/2018
Tú Sụn