NHÌN HÌNH ẢNH LÒNG QUẶN ĐAU

 


Nhìn hình ảnh, dạ lạnh căm
Mới đây mà đã sáu trăm ngày rồi
Quặn đau buồn lắm em ơi
Âm dương cách biệt xa xôi nghìn trùng
Trời quang, lòng cứ bão bùng
Không em sầu thảm tận cùng bình sinh
4/1/2021
Tú Sụn