DỊCH GIẪY CHẾT

Ảnh:Sưu tầm

Là ví von thôi nhé
Chớ có mà chủ quan
Nếu dịch nó giãy chết
Thì cũng chỉ Bắc Giang

Theo lời ông Chủ tịch
“Cho dù nhiều F0
Cũng đừng quá lo lắng”
Phải chăng đã hồ đồ?

Chống dịch như đánh giặc
Mưu trí và kiên cường
Xả thân để quét sạch
Chủ quan sẽ khó lường

Năm K phải triệt để
Vaccine phải tin dùng
Vì đây là đại dịch
Chưa đâu mà sống chung

Chớ nghe lời anh Hiếu*
Mà bỏ qua cách ly
Hãy nhìn gương Ấn Độ
Tang thương đó còn gì!
16/6/2020
Tú Sụn
* Pgs Ts Nguyễn Lân Hiếu