ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Ảnh: Sưu tầm


Là dân đất nước Việt hào hùng
Khí phách cương cường bởi hiếu, trung*
Đứng trước quân thù luôn bất khuất
Kề bên họng súng vẫn kiên trung
Vang lời đanh thép khinh khi giặc
Lớn tiếng hùng hồn trọng thuỷ chung
Khí chất anh hùng là thế đấy
Muôn đời anh Trỗi, mãi tôn sùng
27/7/2020
Tú Sụn
* Hiếu, trung: là hai trong bốn đức tính cao quý của con người.