DỊCH QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


DỊCH QUAN THAM
Tung hoành làm bậy khổ dân tôi
Nghiên cứu tào lao chuyện động trời
Sản xuất dối lừa gây phẫn nộ
Nhập về đội giá bán chia lời
Vừa qua cô vit loài trầm trọng
Lại đến quan tham dịch tả tơi
Cảnh cáo… tống giam đều có cả
Toàn là chức tước với thiên lôi
27/6/2022
Tú Sụn