LÍNH ĐƯỜNG DÂY*

Ảnh: Của đồng đội


Đường dây đi qua suối
Đường dây xuyên băng rừng
Đường dây ra mặt trận
Đường dây truyền ra bưng

Không kể mưa hay nắng
Không kể đêm hay ngày
Không kể “giặc” muỗi, vắt
Không kể địch phục, vây

Các anh luôn dũng cảm
Quyết bảo vệ đường dây
“Mạch máu” phải thông suốt
Niềm vui được đong đầy

Thông tin bị gián đoạn
Các anh đi xuyên đêm
Tìm nguyên nhân khắc phục
Ôi! Chân cứng đá mềm

Khi vào trận địa vắt
Áo lót chuyển màu hồng
Chiến đấu cùng “giặc” vắt
Máu tuôn chảy ròng ròng

Bọn “giặc” muỗi thường trực
Tấn công lén vô chừng
Chiến đấu cùng “giặc” muỗi
Lên cơn sốt phừng phừng

Rồi nhiều hôm đi lạc
Phải ngủ lại giữa rừng
Có màn trời chiếu đất
Trọn giấc rồi hành quân

Là người lính đường dây
Không đêm ngày mưa nắng
Tự hào lính đường dây
Đã góp phần chiến thắng
24/7/2020
Tú Sụn
* Viết theo lời kể lại của đồng đội Đặng Văn Mỹ.