BUỒN THU

Ảnh: Sưu tầm


Lặng lẽ nhơ tờ gương hồ xanh
Đìu hiu vài chiếc lá trên cành
Gió hoang nhẹ lẻn qua làn tóc
Rùng mình hờ tựa khẽ vai anh
Mắt mơ xa tận tầng mây biếc
Hồn mê gần gũi phút yên lành
Không sao đọc được dòng suy nghĩ
Gương hồ vẫn ngát một màu xanh.
6/10/2016
TS