LÃNH ĐẠO ĐÀ LẠT NGỒI ĐÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng, Chính phủ đã kêu toét họng
Chính quyền Đà Lạt núp chỗ nào
Dân xuống đường đông như ngày hội
Chống dịch mà để vậy được sao?

Ngày thứ ba cách ly xã hội
Cả nước cùng chung sức thực thi
Đà Lạt lại bình chân như vại
Dân đã ngu mà lãnh đạo lì

Suốt đêm ngày truyền thông ra rả
Mà tại sao không động thái nào
Phòng chống dịch nửa vời như vậy
Dịch bùng phát chớ hỏi tại sao

Phải xử nghiêm Chính quyền Đà Lạt
Phải truy tố quan chức lơ là
Phải xử tù đúng người đúng tội
Vi phạm này tội nặng không tha
5/4/2020
Tú Sụn
* Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, người dân thành phố Đà Lạt vẫn xuống đường tập thể dục đông đúc, vô tư như không có gì xảy ra, lãnh đạo ngồi ở đâu mà không hay biết.