CHIỀU NGHĨA TRANG

Ảnh: Sưu tầm


Nắng buông xuống chiều nghĩa trang trầm mặc
Gió hiu hiu đưa phảng phất mùi hương
Chiều nghĩa trang dâng nỗi nhớ niềm thương
Bao đồng đội đã nằm đây vĩnh viễn
Bao cái tên khắc trên bia hiển hiện
Và bao tấm bia chưa khắc tên gì
Ngự dưới trời trong cảnh vật uy nghi
Chính tất cả cách anh là liệt sĩ
Rời chiến trường trở về đây an nghỉ
Vẫn chính quy xếp thẳng lối thẳng hàng
Đã hy sinh cho Tổ quốc vinh quang
Đã hy sinh cho nước nhà thống nhất
Qua cuộc chiến tranh kẻ còn người mất
Nỗi đau buồn người ở lại thê lương
Các anh nằm đây dãi nắng dầm sương
Nơi hoành tráng nhưng chứa nhiều đau đớn
Góc nào đó như có hồn lởn vởn
Hồn thanh niên, hồn trai trẻ tang bồng
Chí anh hùng dâng cho cả núi sông
Lòng anh dũng trơ gan cùng tuế nguyệt
Trang sử hồng chính tay các anh viết
Bằng máu xương, bằng cả tuổi thanh xuân
Dòng thời gian chu chuyển mãi không ngừng
Thì nơi đây vạn nấm mồ vĩnh cửu
Vạn cái chết, vạn linh hồn hiện hữu
Cho mai sau noi lấy để làm gương
Đánh giặc là không thể tiếc máu xương
Không hèn nhát, phải xả thân giữ nước
Chiều nghĩa trang, ngàn cỏ cây xanh mướt
Ngàn hương hoa, ngàn lời niệm hàm ơn
Oán giặc thù trào dâng nỗi căm hờn
Gây tang tóc cho người dân nước Việt
30/4/2018
Tú Sụn