NỖI ĐAU CỦA ĐẤT NƯỚC*

Ảnh: Sưu tầm


Những dự án hàng chục ngàn tỷ
Cứ rề rà phơi nắng dầm mưa
Bộ trưởng đến cắp tay sau đít
Rồi lại về như gió thoảng đưa

Thái Bình hai, dự án Nhiệt điện
“Ba hai ngàn tỷ nằm chềnh ềnh”
Là điển hình nỗi đau đất nước
Nỗi niềm này cơ sự nào nên

Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm
Việc trải lãi ngày sáu tỷ đồng
Bộ trưởng phải có lòng tự trọng
Làm không xong từ chức cho xong

Đừng đến đó cắp tay sau đít
Rồi đi về như gió thoảng qua
Năng lực kém, giao cho người khác
Chớ có ngồi liếm láp nhẩn nha
9/4/2020
Tú Sụn
* Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 trị giá 32.000 tỉ nằm chềnh ềnh ra đấy, đau xót vô cùng.
Nếu không có quyết sách sớm thì 32.000 tỉ đồng, mỗi ngày dự án chịu lãi suất 6 tỉ đồng. Đau xót và lo lắng vô cùng. Các bộ ngành cứ chần chừ, không quyết sách cụ thể. Câu hỏi dự án làm tiếp hay không làm tiếp khiến cả hệ thống hoang mang”- Chủ tịch PVN chia sẻ.