MƯA CHIỀU

Ảnh: Sưu tầm

Âm u chiều vắng nắng tàn phai
Sấm sét trong lòng dội thấu tai
Khói núi vàng hoe màu luyến tiếc
Mây trời xám xịt cảnh u hoài
Hạt mưa khơi nỗi buồn vô tận
Làn gió gợi niềm hận dẳng dai
Mềm đất não lòng đời bất hạnh
Rơi hoài rả rích tiếng bi ai
23/10/2021
Tú Sụn