THU TÀN THEO GIÓ ĐÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Lạnh sớm đầu đông buốt triền đê
Mây ngàn vần vũ trải lê thê
Hoàng hôn thiếu nắng trời đen sẫm
Hoa hết đưa hương bướm chẳng về

Gió bấc đầu mùa trúc co ro
Mưa phùn mờ ảo bóng con đò
Còn chút thu tàn vương trên lá
Mấp mé đôi bờ con nước to

Xác lá thu phong kín lối mòn
Giờ thôi xào xạc dưới gót son
Bóng ai như bóng người năm ấy
Mộng ước ngày thu hỏi có còn

Mộng ước hết rồi có phải không
Có phải thu tàn theo gió đông
Thu đi mang cả trời thu cũ
Còn lại buồn đau ngập cõi lòng

Luyến tiếc ngày thu đẹp như mơ
Tha thiết cùng thu đến dại khờ
Có duyên không phận duyên không đến
Gói trọn niềm thương mãi vô bờ
7/12/2018
Tú Sụn