ĂN CẮP VẶT KHỦNG*

Ảnh: Sưu tầm


Lợi dụng dịch cô vit
Sở Thông tin,Truyền thông
Tổ chức in tài liệu
Ăn cắp chục tỷ đồng

Thật là quá táo bạo
Bao nhiêu tên đi tù
Mà chúng không khiếp sợ
Lãnh đạo thì như mù

Các quan chức, lãnh đạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Có truyền thống tham nhũng
Thất thoát đến phát kinh

Anh Nhân thì một giuộc
Anh Phong chẳng kém gì
Các quan chức ở dưới
Biết thế nên sinh lì

Ăn cắp vặt mà khủng
Lên cả chục tỷ đồng
Coi tiền như lá mít
Vẫn không sợ bị còng

Phó Thủ tướng vào cuộc
Kiểu anh Phúc lâu nay
Chắc chắn chúng nó thoát
Thật là quá chua cay
21/9/2020
Tú Sụn
* Vụ kinh phí tuyên truyền phòng COVID-19 đội giá: Phó thủ tướng yêu cầu chuyển Thanh tra Chính phủ