SUỐT ĐỜI NÀY CHỈ CÓ EM THÔI

 


Suốt đời này chỉ có em thôi
Người vợ mà anh hằng yêu quý
Đối với anh vô cùng thi vị
Anh là người diễm phúc muôn phần

Suốt đời này quý trọng tôn thờ
Em là người vợ hiền dâu thảo
Là tấm gương cho đời hiếu đạo
Anh là người hạnh phúc biết bao

Suốt đời này anh hằng khâm phục
Bởi vì em người mẹ, người bà
Luôn một lòng vì con thương cháu
Luôn hiền từ, đạo đức, vị tha

Suốt đời này anh luôn học tập
Tấm lòng em đối với bạn bè
Luôn mến thương chân thành thân thiện
Thấu hiểu và chia sẻ lắng nghe

Suốt đời này chỉ có em thôi
Dù hai đứa đôi nơi cách trở
Anh nợ em suốt đời mang nợ
Nhỡ kiếp này anh đợi kiếp sau
17/6/2019
Tú Sụn