DẠ THƯA CHỊ

Ảnh: Sưu tầm

LỠM HỌC TRÒ
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa

(Hoạ bài LỠM HỌC TRÒ của Hồ Xuân Hương, áp cú – hoạ đảo vận)
THƯA CHỊ
Bởi là đàn chị mới xin thưa
Thưa lũ chúng em dẫu trẻ thơ
Thơ dại trót buồn sừng ngứa nọc
Nọc ra đánh đít chớ làm ngơ
5/7/2021
Tú Sụn