NGHỊCH LÝ TRỚ TRÊU CỦA THỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm


Muốn có được bằng cấp
Để thăng chức lên quyền
Nhưng bản thân dốt nát
Nên thuê học bằng tiền

Một sự việc không tưởng
Là đi học mà thuê
Chỉ thời nay mới có
Ôi thất vọng ê chề

Ê chề vì xã hội
Đang nghịch lý công khai
Ngược luân thường đạo lí
Sẽ tàn tạ nay mai

Những loại quan chức ấy
Não rỗng như ống tre
Vì học đâu mà biết
Nên nói chẳng ai nghe

Rồi lãnh đạo đầu rỗng
Sẽ làm hại nhân dân
Sẽ phá hoại đất nước
Đồ ngữ ấy đâu cần

Thuê học ai cũng biết
Nhưng chẳng có ai ngăn
Vì đồng tiền chi phối
Để dốt cũng có bằng

Ngành giáo dục quá bậy
Quản lý dạy, học tồi
Lãnh đạo Bộ buông lỏng
Tạo trí thức trời ơi
3/3/2019
Tú Sụn