ĐÔNG…

Ảnh: Sưu tầm

Mưa phùn gió bấc giữa trời Đông
Lạnh cóng môi thâm thấy mủi lòng
Phía ấy có còn tha thiết nhớ
Bên này cứ mãi mỏi mòn mong
Ngó nghiêng chờ suốt chưa nghe thấy
Đau đáu thương nhiều có biết không
Bớt giận nghe em mùa giá rét
Dù chi cũng phải ở bên chồng
29/10/2021
Tú Sụn