SÂN HẬN

Ảnh: Sưu tầm


SÂN HẬN
Cái tôi lưu cữu cả đời rồi
Tâm nguyện bỏ dần nó chẳng thôi
Đâu có hững hờ cho nước chảy
Hoặc là ngơ ngẩn để bèo trôi
Bao dung đại độ luôn từng đã
Nhẫn nại từ bi cũng mãi rồi
Thế đấy tu tâm đâu có dễ
Diệt trừ sân hận khó ai ơi
25/12/2022
Tú Sụn