SAO LẠI ĐẾN 28/3*

Ảnh: Sưu tầm


Bệnh dịch đẫ đến đít
Mà ngồi đó chần chừ
Thủ tướng đã lệnh nhỡ
Mình cũng quyết vậy ư

Mở mắt nhìn nước Mỹ
Vì chậm mà tan hoang
Cứ chờ dịch bùng phát
Chống không được chớ than

Đến hôm nay mới cấm
Thì đã muộn lắm rồi
Tiếc chi vài ngày lẻ
Mà đổi gỗ lấy xôi

Phải đánh ngay tức khắc
Khi địch mò đến nhà
Đừng chờ nó giết chóc
Mới đem lệnh đọc ra

Khuyên lãnh đạo Đà Nẵng
Phải cấm từ hôm nay
Vì tình hình nguy cấp
Phải hành động thẳng tay
26/3/2020
Tú Sụn
* Bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3, Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, người dân hạn chế ra khỏi nhà.