VỢ CHỒNG

Ảnh: Sưu tầm


VỢ CHỒNG
Yêu thương mới đặng phu thê
Phân minh tơ tóc cùng về với nhau
Giao duyên ý hợp tâm đầu
Sắt son thề nguyện trước sau một lòng
Muốn vuông tròn được như mong
Nhớ luôn nhường nhịn, nhớ không nhiều lời
Quan tâm, tôn trọng đầy vơi
Ân cần thân ái suốt đời khôn nguôi
Lấy chăm sóc làm niềm vui
Ái ân trọn vẹn quen mùi chăn chung
Đói no đùm bọc nhau cùng
Buồn vui chia sẻ bao dung nhẹ nhàng
Ví không giàu có cao sang
Dù cho cảnh ngộ cơ hàn chẳng sao
Có đất rộng, có trời cao
Phu thê đầm ấm cảnh nào vui hơn
17/10/2023
Tú Sụn