ĐÃ HẾT RỒI KỈ CƯƠNG PHÉP NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Để tồn tại đất nước
Thì phải có kỉ cương
Sao các quan làm loạn
Phép nước cũng coi thường

Chính quyền ở các cấp
Đã làm vua một vùng
Luôn làm việc trái luật
Mà tự tại ung dung

Lãnh đạo của cấp bộ
Là những ông trời con
Kỉ cương bỏ qua tất
Mà chiếc ghế vẫn còn

Điển hình tỉnh Thái Nguyên
Biến một nhà máy thép
Thành siêu đô thị đẹp
Khiến bao người không yên

Điển hình bộ Công thương
Dùng xe công, gian dối
Cho việc riêng hôi thối
Vẫn tồn tại bình thường

Rồi những vụ cưỡng chế
Cả đất nước đau lòng
Dân nghèo thành cùng cực
Kêu mãi vẫn như không

Rồi tham nhũng hối lộ
Đã trắng trợn hoành hành
Chống và chống quyết liệt
Rốt cuộc cũng không thành

Ôi kỉ cương phép nước
Biến đi hết đâu rồi
Muốn tồn tại phát triển
Đám dân lành chơi vơi
22/1/2019
Tú Sụn