NGÕ TRÚC (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


NGÕ TRÚC
Nhớ em ngõ trúc cứ mong chờ
Mây trắng bồng bềnh trỗi ý thơ
Gió mãi mê vờn sầu thống thiết
Cây đành đoạn đứng nhớ vô bờ
Xưa kia thấm đẫm muôn điều ước
Hiện tại tơ hào một giấc mơ
Trông ngóng mỏi mòn ngày tháng tận
Quanh năm xao nhãng việc lờ vờ
28/11/2022
Tú Sụn